Det skal være nemmere at blive iværksætter i Danmark

Vi befinder os i en tid med enorm global konkurrence. Verden er, populært sagt, blevet mindre – Dette pga. den store udvikling som Internettet har gennemlevet de sidste 10 år. Skal Danmark ud og gøre sig gældende på det globale marked og kunne konkurrere med verden, så kræver det en fundamental ændring flere steder. Jeg mener specielt at der skal fokuseres på iværksætteri i Danmark. Men fokus skal ikke udelukkende være at give de danske iværksættere bedre vilkår – det skal også være nemmere at blive iværksætter og starte egen forretning op i første omgang. Det er det som dette indlæg skal handle om. Dansk iværksætter forenings målsætninger DIF (Dansk iværksætter forening) har opsat nogle målsætninger, som jeg klart mener savner politisk opbakning på nuværende tidspunkt: 1) Det skal være nemmere at være iværksætter 2) Iværksætterskatten skal afskaffes 3) Konkret fradrag ved opstart af virksomhed 4) Iværksætteruddannelse på professionsniveau 5) Lavere skat på arbejde – det skal kunne betale sig at få succes 6) Mere iværksætteri og entreprenørskab på skoleskemaet 7) Én indgang til offentlige myndigheder for iværksættere og nystartede virksomheder 8) Barselsfond for iværksættere 9) Iværksætterydelse i stedet for dagpenge 10) Danske iværksættere skal anerkendes for deres store samfundsbidrag …