Skat

Skat for iværksættere

Vi er nødt til at skabe bedre vilkår for iværksætterne for at kunne skabe nye jobs i Danmark. Med bedre vilkår vil der være flere der tør tage springet, og dermed vil der blive skabt flere arbejdspladser.

Siden mit sidste indlæg, som omhandlede de generelle vilkår for at starte virksomhed, har jeg drøftet iværksætternes vilkår med mit netværk. Som jeg ser det skal der gøres noget ved skatten. Men ikke blot en reduceret skat til iværksættere, som Liberal Alliance foreslår i deres partiprogram. Dette vil desværre nok betyde at nogle vil begynde at spekulere i at udnytte iværksætterskatten. Jeg mener derimod at der skal være mulighed for at udnytte den selskabsskat man som iværksætter skulle have betalt til få virksomheden til at vokse.

Lad iværksætterne skabe arbejdspladser

Frem for at betale selskabsskat af en nystartet forretning, kunne det være en mulighed at investere pengene i nye arbejdspladser. Efter at man gang på gang har set den nuværende regering fejle i at skabe nye arbejdspladser på deres måde, hvorfor ikke i stedet lade f.eks. iværksætteren skabe arbejdspladserne? Som alternativ til at betale selskabsskat kunne man have mulighed for at investere i nye medarbejdere. Udover at gøre en arbejdsløs til lønmodtager og skatteyder, får man samtidig mulighed for at udvikle virksomheden hurtigere, så den hurtigere kan blive etableret og levedygtig.

Selskabsskatten en nystartet virksomhed sparer, skal selvfølgelig være øremærket til at ansætte nye medarbejdere. Den skal derfor også betales på normal vis, hvis ikke pengene bruges på at ansætte medarbejdere i virksomheden. Man kunne lade ordningen køre på prøvebasis. Således at nystartede virksomheder i deres første eller andet års levetid kunne benytte sig af denne mulighed. I sidste ende er alle vindere, da virksomheden får mulighed for at udvikle sig hurtigere og blive konkurrencedygtig. Dette alt imens at arbejdsløshedskøen bliver mindre.

For at opsummere kan man sige at man med denne model kan gøre det mere attraktivt at opstarte nye virksomheder. Samtidig med at vilkårene for iværksætteren vil blive forbedret, sikrer man nye arbejdspladser. Arbejdspladser som vi har hårdt brug for i øjeblikket. Derfor mener jeg at denne model kunne blive et stor succes, og sætte gang i udviklingen igen.

Bedre vilkår for iværksættere skaber arbejdspladser.

 

Hilsen Casper Ravn-Sørensen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *